Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ρίζος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Πέτκος Αναστάσιος
Γραμματέας: Γκιώσης Δημήτριος
Ταμίας: Πέτλης Βασίλειος
Μέλος: Προφητηλιώτου Μαρία

Γραμματεία Συλλόγου:
23810-22766


Διατελέσαντες Πρόεδροι:
Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2010  Ρίζος Γεώργιος
Ιανουάριος 2009 - Δεκέμβριος 2009  Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος
Ιανουάριος 2008 - Δεκέμβριος 2008  Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος
Αύγουστος 2007 - Δεκέμβριος 2007  Προσωρινή διοικούσα επιτροπή